boekhoudervoordebouw.nl

Startende ondernemers en zelfstandigen kunnen gebruikmaken van een aantal handige aftrekposten. Zo kun je de bedragen van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek van de gemaakte winst aftrekken. Hierdoor wordt de belastbare winst lager en betaal je uiteindelijk dus minder belasting. De zelfstandigenaftrek is er voor alle ondernemers; van de startersaftrek mag je alleen de eerste drie jaar profiteren.

Zelfstandigenaftrek

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

  • Je drijft de onderneming zelf (of samen met anderen)
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren voor uw onderneming in het betreffende kalenderjaar)
  • De Belastingdienst heeft jou aangemerkt als ondernemer
  • Aan het begin van het kalenderjaar was je jonger dan 65 jaar oud

Je hebt door de jaren heen vast wel eens gehoord van de zelfstandigenaftrek, waarmee je jouw belastbaar inkomen kunt verlagen en zo uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Vroeger hing de hoogte van de aftrek af van de winst die je maakte, maar dat is sinds een paar jaar niet meer het geval. Tegenwoordig wordt er ieder jaar een vast bedrag vastgesteld voor de zelfstandigenaftrek (in 2014 is dit 7.280 euro). Dit bedrag kan – afhankelijk van ontwikkelingen op economisch of sociaal gebied – ieder jaar een beetje worden verhoogd (via een inflatiecorrectie) of verlaagd (met een kabinetsbezuiniging).

Startersaftrek

De startersaftrek is in principe een verhoging van de zelfstandigenaftrek, bedoeld om het starten van een onderneming te stimuleren en de kansen op een succesvolle business te vergroten. Starters mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen en zo hun zelfstandigenaftrek verhogen. Als jij in aanmerking komt voor dit fiscale startersvoordeel, mag je dit bedrag namelijk verhogen met 2.123 euro.

Je maakt echter alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je:

  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

MKB-Winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds begin 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. In 2013 en 2014 is deze vrijstelling vastgesteld op veertien procent van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.