Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp’er?

Toegegeven: risico’s inventariseren en verzekeringen afsluiten is niet de leukste klus, maar het moet wel gebeuren. Want zeg nou zelf: het geeft een prettig gevoel als je alles goed afgewogen en geregeld hebt.

Lekker met je vak bezig zijn zonder een baas die op je vingers kijkt. Dat is misschien wel het aantrekkelijkste aan zelfstandig ondernemerschap. Zélf verantwoordelijkheid dragen, zélf beslissingen nemen én – misschien wel het allerbelangrijkst – zelf winst maken. Dát maakt ondernemen leuk. Logisch gevolg is dat je ook zelf moet zorgen voor je administratie en zaken als verzekeringen. Er is geen werkgever meer die dat voor je regelt.

Risico’s als zzp’er

Als zzp’er werk je keihard om je bedrijf op poten te zetten. Je gaat daarbij risico’s niet uit de weg, want dat hoort nu eenmaal bij zelfstandig ondernemen; zonder lef kom je nergens. Maar om te kunnen blijven ondernemen, is het wel verstandig om af en toe na te denken over de mogelijke risico’s. Want wat gebeurt er als je bedrijf afbrandt, je arbeidsongeschikt wordt of een klant weigert te betalen. Je kunt natuurlijk denken: die kosten vang ik zelf wel op. Maar zeker in het begin zullen je reserves dat niet toelaten en daar gaat dan je winst …

Voor elk risico een verzekering
Gelukkig bestaat er voor elk risico een passende verzekering. Voor zelfstandige ondernemers zonder personeel zou je in ieder geval de volgende verzekeringen moeten afsluiten:

Aansprakelijkheidsverzekering: deze dekt de financiële gevolgen als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade die je aan derden hebt toegebracht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandig Ondernemer (AOV): zorgt bij arbeidsongeschiktheid in je eigen beroep voor een maandelijkse uitkering. De premie van deze verzekering is aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

Brandverzekering: verzekert brandschade aan roerende en onroerende zaken, zoals je bedrijfspand.

Soorten verzekeringen 

Afhankelijk van je bedrijf en de sector waarin je werkzaam bent, zouden de volgende verzekeringen nuttig/noodzakelijk kunnen zijn:

Rechtsbijstand: de kans dat je verwikkeld raakt in een juridisch conflict is één op drie. De kosten voor een advocaat hebben grote invloed op je financiële situatie. Met de rechtsbijstandverzekering kunt je je hiertegen beschermen. Vaak zit bij deze verzekering ook een incassoservice en is het mogelijk om contracten te laten nakijken door juristen.

Zakelijke autoverzekering: dekt de schade die je kunt oplopen met de auto die je zakelijk rijdt.

Werkmaterieelverzekering: dekt de risico’s die zijn verbonden aan het bezit en de exploitatie van werkmaterieel.