boekhoudervoordebouw.nl

Hoe en hoe lang bewaar ik mijn digitale facturen?

Mijn basisgegevens
We zijn allemaal verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. Dit geldt sowieso voor:
• het grootboek
• de inkoopfacturen
• de verkoopfacturen
• de debiteurenadministratie
• de crediteurenadministratie
• de voorraadadministratie
• de loonadministratie

Gegevens over onroerende zaken
De gegevens over onroerende zaken moeten 10 jaar bewaard blijven. Een onroerende zaak is een stuk grond met alle bouwwerken die aard- en nagelvast met de grond verbonden zijn. Denk aan woonhuizen, bedrijfsruimtes, bouwkavels en gebouwen in aanbouw.

Overige gegevens
Als de Belastingdienst aparte afspraken met je maakt over de bewaartermijn moet je uiteraard die afspraak aanhouden.

Boete
Het is echt van belang je aan deze bewaartermijnen te houden. Als je dit niet doet kan je niet alleen een boete krijgen, maar je kunt ook strafrechtelijk vervolgd worden.

Facturen bewaren
Stel je krijgt een belastingcontrole. Dan moet je ervoor kunnen zorgen dat je binnen een normale tijd alle factuurgegevens kan overhandigen aan de Belastingdienst. De factuur moet alle echtheidskenmerken nog bevatten. Daarom moet je de in- en verkoopfacturen bewaren op dezelfde wijze als waarin je ze ontvangen hebt. Digitale facturen bewaar je digitaal en van facturen die je over de post ontvangen hebt, bewaar je de papieren factuur. Deze mag uiteraard ook in gescand worden maar we raden aan om ook de papieren versie te bewaren. Anders zou tijdens het inscannen het watermerk verloren kunnen gaan.

Digitale facturen
Zoals ik al zei, bewaar je een digitale factuur digitaal, maar dat is nog niet alles. Je moet ook kunnen bewijzen dat de facturen niet gewijzigd zijn nadat je ze hebt ontvangen of verstuurd. Hoe doe je dit:
• je moet de mails (inkomende en uitgaande) waarin facturen worden verzonden/ontvangen bewaren
• je kunt de echtheid van de facturen bewijzen door aan de afnemer een elektronische handtekening te vragen. Het is aan te raden dat je ook de opdrachtbevestigingen, betalingsbewijzen enz bewaart.