boekhoudervoordebouw.nl

De teruggave van de BTW is makkelijker geworden

BTW op facturen die nooit door jouw klant betaald zijn

Hoe was het eerst: Heb jij een klant die jouw factuur niet wil of kan betalen? Tot 31 december 2016 was het mogelijk om de Belastingdienst per brief te vragen of het BTW bedrag dat je eerder aan de Belastingdienst betaald had terug te krijgen. Je moest dan wel kunnen bewijzen dat de factuur echt niet betaald ging worden, want pas op dat moment kreeg je het BTW bedrag terug. Maar dat bewijzen was vaak lastig!

Hoe wordt het nu? In de wet is nu (vanaf 1 januari 2017) opgenomen dat je ervan uit mag gaan dat een factuur niet meer betaald zal worden als de vervaldatum op jouw factuur met minimaal 1 jaar is verstreken. Het BTW bedrag wat je hierdoor weer terug mag vragen kan je nu verrekenen met je eerst volgende BTW aangifte. Als er al binnen dat jaar duidelijk is dat de factuur echt niet betaald zal worden kan je direct de BTW al terug vragen. Dan kan je net als vorig jaar de Belastingdienst een brief schrijven met de vraag of zij het BTW bedrag aan jou terug willen betalen. Let op: Als in een van deze twee gevallen de factuur later alsnog betaald wordt, moet je het BTW-bedrag uiteraard wel weer afdragen!

Wat als je zelf een factuur niet betaald?

Niet betaalde facturen. Als je een factuur ontvangt van een leverancier, dan mag je de BTW die op de factuur vermeld staat tijdens je BTW aangifte terug vragen. Je hoeft dan de factuur nog niet betaald te hebben. Maar stel dat je de factuur nooit zal gaan betalen….. Je bent tot 1 jaar na het vervallen van de betreffende factuur verplicht om het bedrag dat je eerder van de Belastingdienst hebt ontvangen terug te betalen. Betaal je de factuur voor een gedeelte, dan ben je ook een zelfde gedeelte aan BTW verschuldigd dan dat je aan de factuur hebt betaald.