boekhoudervoordebouw.nl

De nieuwe privacywet

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in gegaan, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Deze wet geldt voor de gehele Europese Unie. De bescherming van persoonsgegevens is zo binnen de hele EU hetzelfde. Persoonsgegevens zijn big business. Denk hierbij niet alleen aan naw-gegevens, maar ook aan emailadressen. Zorg dat deze gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jouw bedrijf voldoet aan de eisen van de AVG, is dat zakelijk gezien zeker in jouw voordeel. Jouw reputatie stijgt hierdoor en ook tijdens het afsluiten van verzekeringen kan hiernaar gevraagd worden.

Dit allemaal nog afgezien van de zware boetes die vanuit de AVG gelden als je niet aan de eisen voldoet.

Wij adviseren jou het volgende.

Vraag uitsluitend gegevens op van de klant die je ook daadwerkelijk nodig hebt en zorg dat informatie niet voor iedereen beschikbaar is. Mocht je de informatie wel moeten delen met een derde partij, vraag de klant dan om toestemming.

Zorg dat je altijd op papier hebt staan met wie je klantgegevens deelt en hoe daarmee omgegaan wordt.

Wordt bijvoorbeeld je laptop gestolen waar de klantgegevens opstaan, geef dit dan binnen 72 uur door aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klanten mogen je vragen om hun gegevens in te zien of te laten verwijderen, als zij dit van je vragen doe dit dan ook!

Het is handig om bovengenoemde informatie vast te leggen in bijvoorbeeld jouw algemene voorwaarden of op je website.

Om je hierbij te helpen kunnen wij namens jouw een privacyverklaring opstellen.