boekhoudervoordebouw.nl

Ben jij al verzekerd tegen de gevolgen van een (bedrijfs)ongeval

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zo zorg je dat je geen inkomstenverlies lijdt en dat je bedrijf kan blijven bestaan.

In geval van arbeidsongeschiktheid keert  de verzekeraar maandelijks uit.

De voordelen van een AOV verzekering:

  • Je krijgt een uitkering zolang je arbeidsongeschikt bent.
  • Je bepaalt zelf welk deel van jouw inkomen je wilt verzekeren.
  • Je bepaald je eigen wachttijd en dus ook je eigen premie.
  • De premie van jouw AOV verzekering is belastingaftrekbaar, maar de uitkering is wel belast.

De nadelen van AOV verzekeringen:

  • De verzekeraar bepaalt of je arbeidsongeschikt bent.
  • De mate van arbeidsongeschiktheid wordt regelmatig getoetst door een keuringsarts.