boekhoudervoordebouw.nl

Ben ik wel echt een echte ZZP-er??

Het is al een tijdje bekend dat de Belastingdienst streng in de gaten houdt of je geen “schijnzelfstandige” bent, maar ook in 2017 is er nog een overgangsregeling.

Vooral grotere bedrijven zijn soms bang om direct in zee te gaan met jullie als ZZP-er. Door de nieuwe wet DBA zijn ze bang voor naheffingen en of boetes. Daarom worden er regelmatig payrollbedrijven ingeschakeld. Die hier natuurlijk handig op in spelen.

Echter is deze onzekerheid helemaal niet nodig. Als het duidelijk is als jij als ZZP-er echt een ondernemer bent is er helemaal niks aan de hand.

De overgangsregeling voor de wet DBA is verlengt t/m 1 januari 2018 . Dit houdt in dat tot die tijd er geen boete en of naheffingen worden opgelegd aan bedrijven/ondernemers die met de beste bedoelingen gebruik manen van elkaars diensten. Wel gaat de Belastingdienst gewoon door met het beoordelen van overeenkomsten en het publiceren van voorbeeldovereenkomsten. De wet DBA komt er wel gewoon, maar tot 1 januari wordt deze nog wat versoepeld.

Wellicht krijg je door het lezen van dit nieuwsitem toch lichte twijfels. “Zou ik een “schijnzelfstandige´ kunnen zijn?? Als jij bijvoorbeeld ontslagen bent en al een jaartje of twee als ZZP’er werkt voor je oude werkgever (en dit jouw enige opdrachtgever is) mag je sowieso twijfelen aan jouw ondernemersstatus. Het (anoniem) invullen van de online OndernemersCheck (https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/) zou je hierbij wellicht kunnen helpen. Op basis van jouw antwoorden ontvang je per onderdeel een advies van de fiscus en zie je of (en zo ja, op welke gebied) jij ‘in de gevarenzone’ verkeert.

Let op: houd er rekening mee dat de Belastingdienst sinds het begin van de wet DBA pér opdracht kijkt naar de relatie tussen jou (opdrachtnemer) en het bedrijf waarvoor je een klus uitvoert (opdrachtgever). Het kan dus straks gebeuren dat de Belastingdienst jou voor de ene opdracht ziet als ondernemer en voor de andere klus bepaalt dat er sprake is van een dienstverband. En dat je bij een daarop volgende opdracht weer wél ondernemer bent, etc.

Waar je vroeger in principe ‘klaar’ was na het aanvragen (en toegezegd krijgen) van een enkele VAR-verklaring, zul je nu dus per samenwerking moeten kijken of het opstellen van een modelcontract wenselijk is.

Als het duidelijk is dat jij als ZZP-er echt als een zelfstandige ondernemer door het leven gaat is er helemaal niks aan de hand. Je hoeft niet met voorbeeldovereenkomsten te gaan werken. Je kunt dus gewoon door gaan met klussen zoals je het al heel lang met veel succes doet.

Als jij echter altijd maar voor een en dezelfde opdrachtgever werkt, wekt dit al snel het vermoeden dat je eigenlijk bij deze opdrachtgever in loondienst bent. Doordat je jezelf als “zelfstandige” door dit bedrijf laat inhuren, profiteer je van de hierbij horende belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en – in het geval van een startende ondernemer – de startersaftrek. Om boetes en naheffingsaanslagen te voorkomen is het beter om (door ons) een modelovereenkomst op te laten opstellen.